Program

Cztery lata temu kandydując do Rady Miasta Marki zapowiadałem rozpoczęcie zmian na lepsze naszej Małej Ojczyzny. Co udało nam się osiągnąć przez ostatnie lata?

Poniżej prezentuję wybrane inwestycje i przedsięwzięcia zrealizowane w Markach w ciągu minionej kadencji władz naszego Miasta:

 • rozbudowaliśmy Szkołę Podstawową nr 1 przy ul. Okólnej o nową część dydaktyczną dla klas młodszych i nową salę gimnastyczną, gruntownie wyremontowaliśmy dotychczasowy budynek szkoły,
 • wybudowaliśmy 16,5 km dróg asfaltowych (45 ulic podlegało modernizacji), czyli prawie 5 razy więcej niż w poprzedniej kadencji. W budowie jest kolejne 2,3 km nowej nawierzchni, a w projektowaniu znajduje się obecnie wiele następnych ulic (m.in. Lisa Kuli, Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa), których realizacja jest przewidziana w kolejnych latach,
 • rozpoczęliśmy modernizację ulicy Sosnowej – Kościuszki, łączącej Aleję Marszałka J. Piłsudskiego z warszawską Białołęką. Wybudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa, powstaną też brakujące odcinki kanalizacji sanitarnej, na skrzyżowaniu z ul. Okólną powstanie rondo, wybudujemy ścieżkę rowerową i nowe chodniki. Wymienione zostanie oświetlenie, a obie ulice otrzymają nową nawierzchnię asfaltową,
 • uzyskaliśmy decyzję Starosty Powiatowego w Wołominie w ramach procedury ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) pozwalającej na przymusowe wykupy gruntów pod tę inwestycję. Niebawem Starostwo przystąpi do sporządzania wycen nieruchomości, które zostaną wykupione od dotychczasowych właścicieli. Wykupy gruntów pod budowę chodnika i ciągu pieszo-rowerowego powinny rozpocząć się w przyszłym roku. Prace budowlane przy rozbudowie ul. Mickiewicza będą mogły być prowadzone po zakończeniu innej ważnej inwestycji w naszej okolicy, tj. modernizacji ul. Sosnowej – Kościuszki, ponieważ odwodnienie ul. Mickiewicza zostanie połączone z nowym kolektorem ściekowym zaplanowanym w ramach budowy nowej ul. Sosnowej – Kościuszki. Co ważne, w budżecie Miasta na lata 2019-2020 zarezerwowaliśmy kwotę 4.100.000 zł na kompleksową modernizację ul. Mickiewicza,
 • poddaliśmy renowacji 7 kamienic zabytkowego osiedla Briggsów, a wszystkie kamienice tego osiedla zostały podłączone do kanalizacji. Dokumentacja remontu kolejnych kamienic jest w opracowaniu, sam remont to zadanie na najbliższą kadencję,
 • budujemy kompleks edukacyjno-rekreacyjny przy ul. Wspólnej (znajdzie tam miejsce szkoła podstawowa dla 1200 dzieci, po godzinach lekcyjnych będzie to także miejsce spotkań mieszkańców – zbudujemy tu basen, salę widowiskową i sportową oraz pełnowymiarowe boisko wraz z bieżnią; planujemy oddać do użytku obiekt na przełomie lata i jesieni 2019 r.),
 • rozbudowujemy Szkołę Podstawową nr 2 przy ul. Szkolnej (powstanie nowa część dydaktyczna oraz hala sportowa, nowy blok żywieniowy, dwa boiska, a jedno z nich zostanie przykryte balonem i będzie mogło być wykorzystywane także w okresie zimowym),
 • budujemy filię SP nr 2 przy ul. Okólnej, która po zakończeniu rozbudowy szkoły stanie się kolejnym miejskim przedszkolem,
 • rozbudowujemy miejskie przedszkole przy ul. Dużej (każda z sal dla dzieci będzie mieć własne zaplecze sanitarne, nowa część będzie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, powstanie również plac zabaw oraz parking dla samochodów; dzięki rozbudowie miejska placówka przyjmie 225 dzieci, czyli 9 dodatkowych oddziałów),
 • wprowadziliśmy marecki bon żłobkowy (od września br. można otrzymać dofinansowanie w wysokości 300 zł miesięcznie do czterech form opieki nad dzieckiem do lat trzech),
 • uruchomiliśmy Centrum Aktywności Fabryczna 3 (w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 3 powstało miejsce spotkań dla mieszkańców i organizacji pozarządowych),
 • budujemy drugą stację uzdatniania wody (w trosce o nasze bezpieczeństwo w zakresie dostawy wody pitnej spółka komunalna „Wodociąg Marecki” z wykorzystaniem środków unijnych realizuje tę inwestycję przy ul. Spacerowej),
 • uzyskaliśmy projekty i rozpoczęliśmy budowę kilkunastu kilometrów ścieżek rowerowych, m.in. wzdłuż rzeki Długiej, w ciągu ulic Sosnowa – Kościuszki, w ciągu ulic Zagłoby – Zygmuntowska, przy ul. Szkolnej, wzdłuż Alei Marsz. J. Piłsudskiego, przy ul. Głównej (do drogi ekspresowej S-8 „Zielonka 2”),
 • wprowadziliśmy system roweru miejskiego pn. „KołoMarek” (propozycje nazwy zgłaszali mieszkańcy), który będzie w pełni kompatybilny z systemem warszawskim. Oznacza to możliwość przyjechania rowerem warszawskim Veturilo do Marek, jak i dojechania do Warszawy KołoMarkiem, a rowery mogą się mieszać na stacjach zarówno mareckich i warszawskich,
 • w ramach rozwijania społeczeństwa obywatelskiego:
 • uruchomiliśmy w pełni obywatelską procedurę budżetu obywatelskiego, którego zasady zostały określone przez mieszkańców w drodze konsultacji społecznych,
 • przyjęliśmy zasady inicjatywy lokalnej i regulamin funkcjonowania Rady Pożytku Publicznego,
 • powołana została Marecka Rada Seniorów,
 • powołaliśmy społeczny Komitet ds. Rewitalizacji,
 • jako pierwsi w powiecie wołomińskim rozpoczęliśmy projekt Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego,
 • w celu poprawy bezpieczeństwa:
 • rozbudowaliśmy system monitoringu miejskiego,
 • dofinansowaliśmy zakup radiowozów i sprzętu informatycznego dla Policji oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach i Państwowej Straży Pożarnej w powiecie wołomińskim,
 • rozbudowaliśmy sieć miejskiego oświetlenia o kilkaset punktów,
 • stworzyliśmy wewnętrzny system bezprzewodowej łączności dla służb ratunkowych i jednostek miejskich,
 • wybudowaliśmy wyniesione skrzyżowania oraz lepiej oznakowane i oświetlone przejścia dla pieszych przy Szkołach Podstawowych przy Szkolnej, Dużej, Pomnikowej i Okólnej (ta ostatnia ulica z budżetu obywatelskiego),
 • w ramach wsparcia dla przedsiębiorczości obniżyliśmy podatek od środków transportowych i znieśliśmy opłatę targową,
 • pozyskaliśmy środki rządowe na budowę dróg (Pomnikowa i Zagłoby), dzięki unijnemu wsparciu zbudowaliśmy i budujemy drogi rowerowe i chodniki oraz parkingi dla mieszkańców,
 • w sumie w minionej kadencji pozyskaliśmy ponad 65 milionów złotych.

Mój program, czyli Co możemy dalej zmieniać?

Uczyńmy Marki przyjaznym miejscem do życia, zabawy, pracy, uczenia się. Skończmy z Markami jako sypialnią i przedmieściem stolicy.

Aby zmienić Marki w miasto nowoczesne, bezpieczne i czyste, czeka nas jeszcze wiele pracy. Wśród konkretnych działań, które zamierzam podjąć w Radzie Miasta Marki mogę wymienić choćby:

 • poprawę bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę nowych i naprawę istniejących chodników, zbudowanie podjazdów dla wózków do obiektów użyteczności publicznej,
 • modernizację istniejącej sieci drogowej w Markach, a zwłaszcza:
 • przeprowadzenie modernizacji ulicy Mickiewicza z nowym chodnikiem, ścieżką rowerową, odwodnieniem, liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi i oświetleniem,
 • odwodnienie, utwardzenie, budowa chodnika itp. ulic przyległych do ul. Mickiewicza (m.in. Inżynierów, Rzemieślnicza, Budowlana, Bankowa, Handlowa, Urbanistów),
 • remont ul. Lisa Kuli z nowym chodnikiem i ścieżką rowerową,
 • remont ul. Okólnej (m.in. odwodnienie, chodnik, ścieżka rowerowa, „aktywne” przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1),
 • rozwijanie lokalnych linii autobusowych, zwłaszcza po ul. Okólnej – Bandurskiego – Lisa Kuli,
 • doposażenie istniejących szkół (zwłaszcza Szkoły Podstawowej nr 1) i przedszkoli w nowoczesny sprzęt multimedialny, pracownie i laboratoria chemiczne i fizyczne,
 • dalszą rewitalizację kamienic przy Al. J. Piłsudskiego, będących niejako wizytówką naszego miasta,
 • poprawę estetyki naszego miasta, m.in. poprzez unormowanie wszechobecnych reklam, zadbanie o zieleń w mieście (np. kwietniki),
 • dalszą rozbudowę monitoringu miejskiego,

 • zbudowanie bezpiecznych placów zabaw dla najmłodszych mieszkańców Marek, połączonych ze ściankami wspinaczkowymi, skate parkiem dla rolkarzy i deskorolkarzy, kamiennymi stołami do tenisa stołowego, stanowiskami do gry w szachy i warcaby (w tym mega szachy), stacjonarnymi grillami itp. Ogrodzony i monitorowany teren zamykany byłby na noc, a psy i inne pupile mogłyby przebywać na terenie placów jedynie na smyczy,

 • zbudowanie boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną murawą,
 • likwidację dzikich wysypisk śmieci i gruzu, zwiększenie ilości koszy na śmieci,
 • wytyczenie traktów spacerowych wzdłuż rzeki Długiej wraz z ławkami, śmietnikami i oświetleniem, ścieżek dydaktycznych i szlaków turystycznych w leśnych zasobach mareckich, jak również dalsze rozwijanie sieci ścieżek rowerowych w celu zaktywizowania Markowian do aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • rozwijanie systemu roweru miejskiego „Kołomarek” poprzez budowę kolejnych stacji (zwłaszcza na ul. Okólnej – Kościuszki, ul. Bandurskiego, ul. Mickiewicza, ul. Promienna – Mieszka I),
 • doprowadzenie do wybudowania parku rozrywki przy ul. Sportowej (m.in. park linowy dla dzieci, siłownia plenerowa, fontanna multimedialna, rolkostrada, kawiarnia, lodziarnia), gdzie w przyjaznej atmosferze będzie można odpocząć, spędzić aktywnie czas, spotkać się z rodziną i przyjaciółmi.

 

Szanowni Państwo,

To tylko kilka moich pomysłów do zrealizowania w nadchodzącej kadencji. Liczę na to, że to Państwo będziecie prawdziwą „kopalnią” inicjatyw, będących odpowiedzią na Wasze potrzeby jako mieszkańców Marek. Chciałbym, aby konsultacje społeczne projektów planów inwestycyjnych stały się w Markach czymś normalnym.

 

Komentarze wyłączone