O mnie

Prawnik, bankowiec, społecznik, harcerz, były prezes Marcovii i radny mijającej kadencji, członek zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Mickiewicza III”, przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach

Mam 44 lata, jestem absolwentem studiów Master of Business Administration Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, ukończyłem studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie i Marketing” w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie, jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracę zawodową rozpocząłem jeszcze w trakcie trwania studiów prawniczych, kiedy w ramach spółki cywilnej prowadziłem agencję nieruchomości. Po uzyskaniu tytułu magistra prawa swoją karierę zawodową związałem z bankowością. Pracowałem w kilku polskich bankach, gdzie pełniłem również funkcje kierownicze, aktualnie zarządzam firmą specjalizującą się w restrukturyzacji trudnych wierzytelności.

Wiedzę i doświadczenie zawodowe staram się wykorzystywać w działalności społecznej. Od ponad 27 lat jako instruktor Związku Harcerstwa Polskiego działam na rzecz dzieci i młodzieży. Byłem drużynowym, komendantem szczepu, zastępcą komendanta Hufca Warszawa Praga Północ, przez 8 lat pełniłem funkcję komendanta tegoż hufca, również przez 8 lat byłem przewodniczącym Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP. To dzięki moim staraniom od 2002 roku w Markach sukcesywnie zaczęły powstawać drużyny harcerskie i gromady zuchowe, a uczniowie mareckich szkół mogli uczestniczyć w obozach i zimowiskach.

Przez 10 lat organizowałem letni i zimowy wypoczynek dla najmłodszych mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy i Marek. Na kierowanych przeze mnie obozach co roku wypoczywało około 250 zuchów i harcerzy. Widząc uśmiech na buziach dzieci i młodzieży po ich zakończeniu wiedziałem, że w swych działaniach odnoszę sukces.

Przez 6 lat byłem prezesem Mareckiego Towarzystwa Sportowego „Marcovia 2000”. Kierowany przeze mnie społecznie Zarząd doprowadził do powstania sekcji piłkarek ręcznych, rozwinął działalność drużyn młodzieżowych piłki nożnej chłopców, znalazł finansowanie ze środków pozabudżetowych na rozbudowę stadionu przy ul. Wspólnej 12 (powstały dwa pełnowymiarowe boiska z pełnym odwodnieniem i nawodnieniem), w tym okresie nastąpił  do awans do IV ligi drużyny seniorów Marcovii. W efekcie około 200 dziewcząt i chłopców, a także osób dorosłych trenowało regularnie na obiektach Marcovii.

Od ponad 10 lat jako członek Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego włączam się w przedsięwzięcia służące naszej wspólnocie lokalnej. Spartakiada Rodzinna, Bieg „Nocny Marek”, stypendia dla mareckich uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce i w sporcie, mareckie spotkania biznesowe dla rodzimych przedsiębiorców to tylko przykłady naszych inicjatyw dedykowanych dla młodszych i starszych mieszkańców Marek. Od wielu lat opisuję wydarzenia i inwestycje przeprowadzane w naszym mieście na łamach „Ekspresu Mareckiego”, najdłużej ukazującej się lokalnej gazety w Markach wydawanej przez MSG.

Od czerwca 2013 roku nieprzerwanie pełnię służbę na rzecz społeczności lokalnej w Radzie Miasta Marki. Działałem w komisji Rady zajmującej się oświatą i sportem, w komisji zajmującej się sprawami budżetowo-gospodarczymi, aktualnie jestem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, w której m.in. czuwam nad prawidłowością wydatków jednostek miejskich. Przez ostatnie cztery lata jako członek Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego aktywnie propagowałem idee społeczeństwa obywatelskiego w Markach, m.in. byłem inicjatorem Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście.

Za swoją działalność społeczną zostałem odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi, otrzymałem również od Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego Srebrny, a następnie Złoty Krzyż Zasługi dla ZHP.

Jestem żonaty, żonę Izę poznałem na kursie drużynowych harcerskich. Jestem też szczęśliwym tatą ośmioletniej Basi, Markowianki od urodzenia.

Lubię spędzać czas w gronie przyjaciół podczas wędrówek pieszych i rowerowych, a zimą na ośnieżonych stokach narciarskich. Najlepiej wypoczywam w starym polskim lesie sosnowym nad brzegiem jeziora. Wśród zainteresowań wymienię sport, turystykę oraz motoryzację.

Kandydując do Rady Miasta Marki posiadam poparcie Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego.

Komentarze wyłączone